DPT

AKTUELNOSTI

AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAMI

OSNOVNE STUDIJE

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju rešenjem o akreditaciji odobrilo je Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i Katedri za poljoprivrednu tehniku studijski program osnovnih studija pod nazivom POLJOPRIVREDNA TEHNIKA I INFORMACIONI SISTEMI (više o studijskom programu). Studijski program je namenjen za školovanje budućih inženjera koji će biti osposobljeni da svojim znanjem odgovore na sve zahteve koja moderna poljoprivredna tehnika postavlja ispred njih.

Prijava na konkurs za upis na studijski program je u poslednjoj dekadi juna meseca 2021 (više o prijavi na konkurs).

MASTER STUDIJE

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju rešenjem o akreditaciji odobrilo je Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i Katedri za poljoprivrednu tehniku studijski program master studija pod nazivom PRECIZNA POLJOPRIVREDA (više o studijskom programu) koji je multidisciplinaran i omogućiće studentima da se profilišu, u delu poljoprivrede za koji su zainteresovani, sa predmetima koji su koncepcijski postavljeni da prate preciznu poljoprivredu.

Prijava na konkurs za upis na studijski program je u toku septembra meseca 2021 (više o prijavi na konkurs).

 

Datum vesti: 19.01.2021.