DPT

PODSTICAJI U POLJOPRIVREDI

Departman za poljoprivrednu tehniku nastoji da pruži osnovne informacije o aktuelnim podsticajima u poljoprivredi koju pruža država i Evropa, kao i da preusmeri na internet stranicu gde se nalaze detaljne informacije.

IPARD PROGRAM

IPARD II PROGRAM Evropske unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i od EU i od strane R.Srbije.

Program donacija se realizuje preko Ministarstva polјoprivrede i zašite životne sredine, Uprave za agrarna plaćanja (www.uap.gov.rs).

Konkursi za donacije se raspisuju jednom godišnje.

Aktuelni su sledeći pozivi za donacije u 2021 :

MERA 1: Investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava.

MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje polјoprivrednih i proizvoda ribarstva.

MERA 7:  Diverzifikacija polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

Visina donacija je definisana za svaku meru ponaosob i prema dodatnim kriterijumima, a okvirno se kreće od 50% od vrednosti investicije uz bankarsku garanciju. Donacije se daju retroaktivno tj. korisnik prvo treba da potroši novac (sopstveni ili iz kredita) i da realizuje investiciju pa nakon toga dobija novac (prema prethodno potpisanim ugovorom sa donatorom).

– Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodlјivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu prijave

– Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena

Cilј donacija jeste da se unapredi poslovanje korisnika donacija u skladu sa nacionalnim i EU standardima iz oblasti zaštite životne sredine, primarne polјoprivredne proizvodnje / bezbednosti hrane.

Visina donacija se u skladu sa različitim zahtevima konkretnih poziva kreće od; 10.000 Eur do 2.000.000 Eur, po korisniku – primaocu donacije.