DPT

MATERIJAL ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program Poljoprivredna tehnika i informacioni sistemi polažu jedan od ponuđenih predmeta po sopstvenom izboru:

– Matematika

– Biologija

– Hemija

– Ekonomika preduzeća

Fakultet je pripremio materijale za individualnu pripremu zainteresovanih kandidata u kojima se nalaze pitanja i zadaci koji dolaze na prijemni ispit, kao i njihova rešenja.

Preuzmite primere rešenih zadataka za pripremu prijemnog ispita:

Prijemni ispit se sastoji od 20 pitanja. Maksimalan broj bodova koji kandidat može osvojiti je 60, a minimalan da bi položio prijemni ispit je 14. Fakultet izdaje štampanu publikaciju „Pitanja i zadaci za prijemni ispit“ koja se može preuzeti.

ORGANIZOVNA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNIH ISPITA

Poljoprivredni fakultet organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u toku marta, aprila i juna meseca tekuće godine.

Termini pripremne nastave za sve predmete su: 9. mart, 16. mart, 13. april, 20 april i 1. jun 2024.

Nastava iz hemije, matematike i ekonomike preduzeća će se odvijati od 10 do 13 časova, a iz biologije od 13 do 16 časova.

Prijavite se za besplatnu pripremnu nastavu.

Za sva pitanja i pomoć oko upisa, budite slobodni da se obratite šefu Katedre za poljoprivrednu tehniku.

Dr Ivan Pavkov

Šef Katedre za poljoprivrednu tehniku
Redovni profesor
021 485 33 18
021 485 34 21
021 459 989
ivan.pavkov @ polj.uns.ac.rs