DPT

OBUKA ZA EKSPLOATACIJU I ODRŽAVANJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE "LINEAR" I "CENTAR PIVOT"

Obuka je namenjena svim zaposlenima koji rade na sistemima za navodnjavanje (crpna stanica, visoke samohodne mašine za navodnjavanje tipa “linear” i “centar pivot”). Dužina trajanja obuke je dva dana. Polaznici obuke dobijaju:

 • Pisani material prilagođen konkretnom sistemu za navodnjavanje na kome se obuka izvodi,
 • Uverenje o položenom kursu.

Teorijska nastava (prvi dan)

Uvodna razmatranja:

 • činioci koji uslovljavaju navodnjavanje,
 • potrebe biljaka za vodom,
 • vodne konstante,
 • režim navodnjavanja – određivanje vremena zalivanja,
 • načini navodnjavanja.

 

Elementi sistema za navodnjavanje:

 • vodozahvat i crpna stanica,
 • cevovodi i kanali,
 • oprema za navodnjavanje,
 • izbor mašina za navodnjavanje i dimenzionisanje sistema.
 • daljinsko automatsko upravljanje,
 • variabilna norma navodnjavanja, precizno navodnjavanje, fertigacija

Praktičan rad na sistemu za navodnjavanje klijenta (drugi dan)

Crpna stanica:

 • ulivna građevina,
 • usisni cevovod,
 • crpni agregati,
 • bazen za vodu,
 • potisni ogranci cevovoda,
 • kompenzacione posude,
 • automatika i upravljanje.

 

Cevovod:

 • materijal,
 • pritisci i protok,
 • objekti na cevovodu (vazdušni ventili, ispusti, zatvarači).

Mašine za navodnjavanje:

 • stožer,
 • rasponi,
 • pogonske jedinice (tornjevi),
 • upravljačka kutija,
 • prepust i top.

 

Eksploatacija i održavanje sistema za navodnjavanje:

 • crpna stanica,
 • cevovodi,
 • objekti na cevovodu,
 • mašine za navodnjavanje,
 • problemi usled neadekvatnog rukovanja i navodnjavanja.

Provera stečenih znanja na obuci se obavljaju putem testa. Za dodatne informacije i pitanja kontaktirajte rukovodioca obuke.

Dr Ondrej Ponjičan

Rukovodilac obuke za korišćenje i eksploataciju sistema za navodnjavanje
Redovni profesor
021 485 34 30
063 109 74 77
ondrej.ponjican @ polj.uns.ac.rs