DPT

UPIS

Poljoprivredna tehnika i informacioni sistemi

Osnovne studije

Na prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.
Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program Poljoprivredna tehnika i informacioni sistemi polažu prijemni ispit. Polaže se jedan ispit iz predmeta po izboru kandidata, od kojih su ponuđeni sledeći: matematika, biologija, hemija i ekonomika preduzeća.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi i rezultatu postignutom na prijemnom ispitu. Kandidat po oba osnova može ukupno ostvariti najviše 100 bodova.
Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
Rezultat koji kandidat može postići na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Smatra se da je kandidat položio prijemni ispit, i time stekao pravo na rangiranje radi upisa, ukoliko na prijemnom ispitu ostvari najmanje 14 bodova.
Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko osvoji više od 50 bodova i ako se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.

Prvi konkursni rok

 • Prijavljivanje kandidata 24.06, 25.06. i 26.06.2024. godine;
 • Polaganje prijemnog ispita 01.07. i 02.07.2024. godine u 09:00h prema rasporedu objavljenom na oglasnoj tabli fakulteta;
 • Objavljivanje preliminarne rang liste 03.07.2024. godine;
 • Objavljivanje konačne rang liste za upis 05.07.2024. godine;
 • Upis kandidata od 08.07.2024. do 12.07.2024. prema rasporedu objavljenom u konkursnoj dokumentaciji.

 

VAŽNO PREUZMI: Konkus za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2024/2025 godini.

Drugi konkursni rok

 • Prijavljivanje kandidata 05.09.2024. i 06.09.2024. godine;
 • Polaganje prijemnog ispita 09.09.2024;
 • Objavljivanje preliminarne rang liste 09.09.2024. godine;
 • Objavljivanje konačne rang liste za upis 11.09.2024. godine;
 • Upis kandidata od 11.09., 12.09. i 13.09.2024. godine.

Precizna poljoprivreda

Master studije

Master studije Precizna poljoprivreda može se upisati kandidat koje je završio četvorogodišnje osnovne akademske studije utvrđene studijskim programom ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova. Nema prijemnog ispita, te se kandidati dele u 2 kategorije:
1. Kandidati koji su završili odgovarajući studijski program na Poljoprivrednom fakultetu;
2. Kandidati koji nisu završili odgovarajući studijski program na Fakultetu, kao i kandidati koji su završili osnovne studije na drugom fakultetu.
Kandidati prve kategorije rangiraju se prema bodovima na osnovu uspeha i bodovima na osnovu dužine studiranja. Za drugu kategoriju kandidata, Komisija za vrednovanje studijskog programa daje mišljenje o eventualnoj potrebi dopunskih programskih sadržaja koje studenti moraju savladati. Za sve kandidate utvrđuje se jedinstvena rang lista sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim konkursom.

Prvi konkursni rok

 • Prijavljivanje kandidata je od 02.09.2024. do 18.10.2024. godine (od 11:00h do 13:00h);
 • Objavljivanje preliminarne rang liste 22.10.2024. godine;
 • Objavljivanje konačne rang liste je 24.10.2024. godine;
 • Upis primljenih kandidata je u periodu od 24.10.2024. do 29.10.2024. prema rasporedu objavljenom u konkursnoj dokumentaciji.

 

VAŽNO PREUZMI: Konkus za upis na prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2024/2025 godini.

Drugi konkursni rok

 • Prijavljivanje kandidata 30.10.2024. godine;
 • Objavljivanje preliminarne rang liste 01.11.2024. godine;
 • Objavljivanje konačne rang liste 05.11.2024. godine;
 • Upis primljenih kandidata 05.11. i 06.11.2024. godine.

Treći konkursni rok

 • Prijavljivanje kandidata 07.11. i 08.11.2024. godine;
 • Objavljivanje preliminarne rang liste 12.11.2024. godine;
 • Objavljivanje konačne rang liste 14.11.2024. godine;
 • Upis primljenih kandidata 14.11. i 15.11.2024. godine.

Četrvrti konkursni rok

 • Prijavljivanje kandidata 15.11.2024. godine;
 • Objavljivanje preliminarne rang liste 18.11.2024. godine;
 • Objavljivanje konačne rang liste 20.11.2024. godine;
 • Upis primljenih kandidata 20.11.2024. godine.

Za sva pitanja i pomoć oko upisa, budite slobodni da se obratite šefu Katedre za poljoprivrednu tehniku.

Dr Ivan Pavkov

Šef Katedre za poljoprivrednu tehniku
Redovni profesor
021 485 33 18
021 485 34 21
021 459 989
ivan.pavkov @ polj.uns.ac.rs