DPT

LABORATORIJA ZA BIODIZEL

Osnovni zadaci Laboratorije su obrazovanje, naučna istraživanja i transfer znanja u praksu. Laboratorija za biodizel, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, vrši istraživanja u oblasti razvoja novih tehnologija proizvodnje biodizela diskontinuiranim postupcima od različitih sirovina (biljnih ulja, životinjskih masti, otpadnih restoranskih ulja i masti…). Pored razvoja novih tehnologija u oblasti proizvodnje biodizela, vršimo kontrolu kvaliteta i energetskih karakteristika biodizela.

Pored toga Laboratorija za biodizel u saradnji sa preduzećem “Madlles Inženjering” pruža savetodavne usluge i usluge izrade:

  • Studije izvodljivosti proizvodnje biodizela na vašoj farmi, u vašoj opštini ili regionu,
  • Idejnog tehničko-tehnološkog rešenja pogona za prijem, smeštaj i preradu uljarica na vašoj lokaciji,
  • Biznis plana pogona za proizvodnju biodizela,
  • Tehnoloških projekata proizvodnje biodizela,
  • Mašinskog projekta,
  • Kompletan inženjering za diskontinuiranu proizvodnju biodizela.
laboratorija_4
laboratorija_3