DPT

EDUKATIVNO RAZVOJNI CENTAR TEHNIKE ZA APLIKACIJU PESTICIDA

ERTAP je formiran 2015. godine sa ciljem implementacija novih tehnika i tehnologija primene pesticida u poljoprivrednu praksu Srbije. Istraživači laboratorije su: prof. dr Rajko Bugarin, prof. dr Aleksandar Sedlar, i mast. inž. polj. Vladimir Višacki, asistent.

Istraživački tim ERTAP-a od 2015. učestvuje u velikom broju projekata finansiranih od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Voda Vojvodine iz kojih proizilazi potreba za osnivanjem dva nova odeljenja koja kao razvojno-edukativne jedinice počinju da rade rade u okviru ERTAP-a i čija delatnost je specifična, odnosno prilagođena potrebama savremene poljoprivrede i primene mehanizacije i informacionih tehnologija u vodoprivredi.

Od 2020. godine u okviru ERTAP-a rade:

  • Razvojno-edukativno odeljenje – Agroinformacioni sistemi i tehnologije;
  • Razvojno-edukativno odeljenje – Vodoprivredna mehanizacija i agroinformacione tehnologije;

ERTAP sa svojim razvojno-edukativnim odeljenima sprovodi istraživanja i pruža usluge iz sledećih oblasti:

  • Obuka korisnika tehnike za aplikaciju pesticida o pravilnoj, bezbednoj i održivoj primeni pesticida;
  • Analiza i sertifikacija procesa proizvodnje prskalica i orošivača u cilju zadovoljenja standarda EN ISO 16119 i EN ISO 4254-6;
  • Razvoj specijalnih tipova prskalica namenjenih vodoprivredi i kominalnim delatnostima;
  • Optimizacija i eksploataciona analiza rada vodoprivredne mehanizacije;
  • Upostavljanje “modela predikcije” pojave bolesti ili štetočina u poljoprivrednim usevima primenom agroinformacionih tehnologija;
  • Daljinska detekcija neželjene vegetacije na kanalskoj mreži;
  • Implementacija tehnologija precizne poljoprivrede na poljoprivrednim imanjima.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas preko dole datih telofona i e-mail adresa.

021 485 34 21
021 485 33 75
021 485 33 63
063 594 399
aleksandra.banovic @ polj.uns.ac.rs
ertap @ polj.edu.rs
ltap @ polj.edu.rs