DPT

Alumni

Departman održava komunikaciju sa svojim bivšim studentima okupljajući ih na stručnim savetovanjima i naučnim konferencijama. S obzirom na značajan broj aktivnosti, putem ove internet stranice formira se ALUMNI koji ima za cilj pravovremeno obaveštavanje naših bivših studenata putem e-mail-a i svih ostalih zainteresovanih za aktuelnosti na Poljoprivrednom fakultetu i Departmanu za poljoprivrednu tehniku.

Departman nastoji da promoviše uspešne stručnjake koji su diplomirali na našim studijskim programima, kao i da maksimalno koristi njihova dragocena iskustva iz prakse. Statistike pokazuju da je veoma mali broj inženjera Poljoprivredne tehnike nezaposlen. Period čekanja na posao je relativno kratak. U tome su od velike pomoći članovi našeg ALUMNI kluba, koji se posredstvom kompanija u kojima rade uključuju u podršku, nastoje da zapošljavaju najbolje studente i da im pruže priliku da se dokazuju putem prakse.

 

Ako želite da i postanete deo naše ALUMNI organizacije molimo Vas da popunite kontakt formu.