DPT

IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POLJOPRIVREDNE UREĐAJE

U 21. veku mogućnosti programskih aplikacija pri konstruisanju su skoro bezgranične. Ako imate ideju da razvijate određen mehanički sistem, a da Vam to bude što brže uz minimalne troškove, mi Vam pružamo uslugu modelovanja i analize rešenja u simuliranim uslovima.

U mogućnosti smo da Vam kreiramo 3D modele i tehničku dokumentaciju za delove ili sklopove različitih poljoprivrednih uređaja uz minimalne troškove. Pojednostavite i pojeftinite proces proizvodnje, smanjite rizike uz vrhunsku pouzdanost.

REFERENCE

 • “Metal-Matik”, Beočin: razvoj setvene ploče;
 • “Timac Agro”, Novi Sad: razvoj aplikatora inokulanata na silažim kombajnima;
 •  “Agropromet” DOO, Bečej: izrada dokumentacije za poljoprivredne mašine i uređaje, obrada podataka sa senzora i monitora prinosa, izrada mape varijabilnosti, izrada mape varijabilnog đubrenja;
 •  “Majevica”, Bačka Palanka: razvoj sejalice za okopavine i strna žita, razvoj optičke kontrole setve, razvoj brane sa opružnim zubima;
 •  “TAFE”, Indija: razvoj sistema za varijabilnu aplikaciju “N” đubriva;
 • “Dubrava”, Sremska Mitrovica: izdavanje uverenja o kvalitetu mašine;
 • “INO”, Brežice: izdavanje uverenja o kvalitetu mašine;
 • “Metalac 2”, Banatsko Novo Selo: izdavanje uverenja o kvalitetu mašine;
 • “MIL AGRO BNS”, Banatsko Novo Selo: izdavanje uverenja o kvalitetu mašine;
 • “Plamet” Zrenjanin: izdavanje uverenja o kvalitetu mašine;
 • “Poljostroj” Odžaci: izdavanje uverenja o kvalitetu mašine;
 • “Termometal”, Ada: modelovanje mašina za obradu zemljišta.

Dr Marko Kostić

Vanredni profesor
021 485 34 00
marko.kostic @ polj.uns.ac.rs