DPT

HOMOLOGACIJA

KONTROLA SAOBRAZNOSTI TRAKTORA I PRIKLJUČNIH VOZILA

Laboratorija za pogonske mašine i traktore (LMT) po nalogu Agencije za bezbednost saobraćaja od 2016. godine obavlja kontrolu saobraznosti traktora i priključnih vozila traktora u Republici Srbiji. U proteklih pet godina LMT je uradila kontrolu preko 500 novih traktora i ostvarila saradnju sa preko 30 preduzeća, uvoznika traktora i priključnih vozila traktora u Republici Srbiji.

Kontrola (homologacijske usaglašenosti) saobraznosti vozila je postupak koji se obavlja pre uvoznog carinjenja i kojim se utvrđuje da su delovi, sklopovi i uređaji vozila ispitani u skladu s onim ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama odnosno EU uredbama koje su na snazi u Republici Srbiji. Kontrola saobraznosti traktora i priključnih vozila traktora ima za cilj kontrolu konstruktivno-bezbednosnih karakteristika vozila i homologacione dokumentacije, koja u trenutku uvoza ili stavljanja na tržište u Republici Srbiji odgovara homologacijskim propisima. Uvidom u homologacijsku dokumentaciju i homologacijske oznake na vozilu utvrđuje se da li vozilo zadovoljava ili ne odredbama propisa o homologaciji. Kompletan postupak kontrole saobraznosti vozila i dokumentacije u Republici Srbiji je u nadležnosti Agencije za bezbednost saobraćaja. Procedura kontrole saobraznosti je deo carinskog postupka, tako da se završava pre carinjenja, registracije i stavljanja vozila u promet.

Procedura za kontrolu saobraznosti

Procedura za kontrolu saobraznosti novih traktora i priključnih vozila traktora odvija se u nekoliko koraka. Uvoznik vozila podnosi Agenciji za bezbednost saobraćaja (ABS) zahtev za izdavanje potvrde o usklađenosti sa propisima o homologaciji, pri čemu je potrebno jasno naznačiti da se radi o novim vozilima i da li je u pitanju:

  • Izdavanje potvrde za vozila za koja se prvi put traži (novi tip);
  • Proširenje postojeće potvrde;
  • Produženje roka važenja postojeće potvrde;
  • Davanje saglasnosti za korišćenje dokumentacije za drugog uvoznika.

Uz zahtev takođe se dostavlja i kompletna homologaciona dokumentacija, koja se sastoji iz WVTA i CoC dokumenta. Po prijemu zahteva i dokumentacije, ABS šalje Laboratoriji za pogonske mašine i traktore nalog za kontrolu dokumentacije i reprezenta tipa vozila.

Laboratorija za pogonske mašine i traktore kontaktira uvoznika i dogovara termin pregleda reprezenta tipa vozila. Nakon pregleda i kontrole dokumentacije i reprezenta tipa vozila Laboratorija za pogonske mašine i traktore pravi izveštaj o kontroli saobraznosti dokumentacije i vozila, na osnovu kojeg ABS izdaje Potvrdu, koja je neophodna za dalji proces carinjenja i registracije vozila.

Za dodatne informacije i pitanja kontaktirajte rukovodioca kontrole saobraznosti traktora i priključnih vozila.

Dr Mirko Simikić

Rukovodilac kontrole saobraznosti traktora i priključnih vozila
Redovni profesor
021 485 33 01
063 574 627
mirko.simikic @ polj.uns.ac.rs