DPT

LABORATORIJA ZA BIOSISTEMSKO INŽENJERSTVO

Laboratorija obavlja istraživanja u oblasti procesne tehnike i energetike u poljoprivredi. Zadatak laboratorije su naučna istraživanja, obrazovanje studenata i saradnja sa privredom. Opremljenost laboratorije mernim uređajima omogućuje raznovrsna laboratorijska i terenska merenja. Oblasti procesne tehnike za koje laboratorija osposobljena su: tehnike i tehnologije sušenja organskih i neorganskih materijala; tehnologije skladištenja poljoprivrednih materijala; uticaj tehnoloških operacija na promene fizičkih i reoloških osobina prerađivanih sirovina; osobine goriva, sagorevanje i energetska efikasnost industrijskih sistema; transportne karakteristike cevovoda, pumpi i ventilatora.

U saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Laboratoriji za biosistemsko inženjerstvo razvija se tehnologija proizvodnje nanočestica od poljoprivrednih materijala koje se koriste u procesnoj tehnici za povećanje toplotne provodljivosti grejnih fluida u industrijskim sistemima. Istraživanja se obavljaju u okviru PROMIS projekta pod nazivom “Research and Development of Ionic Bio Fluids”.

Play Video

Laboratorijska merenja

 • Merenje kinetike konvektivnog sušenja organskih i neorganskih materijala;
 • Merenje kinetike liofilizacije organskoih i neorganskih materijala;
 • Merenje donje i gornje toplotne moći (kalorijska vrednost);
 • Ispitivanje teksture prehrambenih proizvoda: savijanjem, smicanjam, profilna analiza, penetracija, smičuća kompresija, istezanje, naponsko ispitivanje nenjutnovskih fluida, tanko sečenje i tanko sečuće smicanje;
 • Merenje viskoznosti i ispitivanje reoloških osobina tečnih materijala;
 • Merenje boje hrane, poljoprivrednih proizvoda, industrijskih materijala, farmaceutskih proizvoda;
 • Određivanje izotermi sorpcije i aktivnosti vode za različite temperature i relativne vlažnosti vazduha;
 • Merenje karakteristika strujanja vazduha kroz sloj zrnastih i praškastih materijala i određivanje hidrodinamičkih stanja ispitivanog materijala (miran sloj – fluidizovani sloj);
 • Termogravimetrijsko оdređivanje sadržaja vlage;
 • Merenje: granulacije, nasipne gustine, sopstvene gustine, sopstvene zapremine materijala malih dimenzija, koeficijent trenja, određivanje ugla nasipanja.

Sušenje pod kontrolisanim uslovima

 • Sušenje organskih i neorganskih materijala smrzavanjem – liofilizacija;
 • Sušenje organskih i neorganskih materijala u gustom nepokretnom sloju;
 • Sušenje organskih i neorganskih materijala u fluidizovanom sloju;
 • Sušenje organskih i neorganskih materijala u vakuumu.

Terenska merenja

 • Utvrđivanje učinka (kapaciteta) industrijskih sušara (t/h) za: zrno, voće, povrće, lucerku, lekovito bilje, mineralno đubrivo, pesak;
 • Utvrđivanje efektivne toplotne snage termoenergetskih postrojenja na čvrsta, tečna i gasovita goriva;
 • Analiza sastava produkata sagorevanja (O2, CO, NO, NOlow, NO2, SO2);
 • Merenje protoka gasovitih i tečnih fluida u industrijskim sistemima.

Stručna mišljenja

 • Izrada stručnih mišljenja za postrojenja za sušenje, poboljšanje rada i otklanjanje nedostataka;
 • Izrada stručnih mišljenja za termoenergetska postrojenja, poboljšanje rada i otklanjanje nedostataka;
 • Izrada stručnih mišljenja za sisteme prečišćavanja otpadnog vazduha u industriji i otklanjanje nedostataka;
 • Izrada stručnih mišljenja za sisteme ventilacije industrijskih objekata;
 • Izrada projektne-konstrukcione dokumentacije za sušare specijalne namene.

Dr Ivan Pavkov

Šef Laboratorije za biosistemsko inženjerstvo
Redovni profesor
021 485 33 18
064 246 38 70
ivan.pavkov @ polj.uns.ac.rs