DPT

LABORATORIJA ZA MEHANIZACIJU U POVRTARSTVU

Laboratorija za mehanizaciju u povrtarstvu svoju aktivnost je prevashodno usmerila prema naučnoistraživačkom radu i nastavnoj aktivnosti, kako na osnovnim tako i na master i doktorskim studijama.

Laboratorija pruža konsultativne usluge vezane za izbor, korišćenje i održavanje savremenih mašina, opreme i materijala iz oblasti povrtarske proizvodnje kako na otvorenom polju, tako i u zaštićenom prostoru. Takođe labortorija se bavi i rešavanjem problema vezanih za doradu provtarskih proizvoda. Poseban akcenat je dat na razvoju, projektovanju, korišćenju i održavanju najsavremenijih metoda navodnjavanja i razvoju daljinski upravljanog i preciznog navodnjavanja. Iz navedenog delokruga laboratorije održavaju se stručne obuke.

Laboratorija izdaje Uverenja o kvalitetu (na srpskom, engelskom i ruskom jeziku) i Uverenja o primenjenim merama zaštite na radu na oruđu za rad (na srpskom, engelskom i ruskom jeziku) koje potpisuje proizvođač mašine.

Mašine i oprema za povrtarsku proizvodnju i doradu

Mašine i oprema za navodnjavanje, prihranjivanje i daljinsko upravljanje

Zaštićene površine

Dr Ondrej Ponjičan

Rukovodilac laboratorije za mehanizaciju u povrtarstvu
Redovni profesor
021 485 34 30
063 109 74 77
ondrej.ponjican @ polj.uns.ac.rs