DPT

LABORATORIJA ZA KONTROLU TEHNIKE ZA APLIKACIJU PESTICIDA

Laboratorija za kontrolu tehnike za aplikaciju pesticida (LTAP) formirana je 2006. godine sa ciljem uvođenja u praksu inspekcije prskalica i orošivača u skladu sa SRPS – EN ISO 16122, EN  ISO 16119 i EN ISO 4254-6, kao i organizovanja regionalnih laboratorija za kontrolu tehnike aplikacije pesticida.

LTAP je jedina institucija u Republici Srbiji koja ispunjava organizacione, tehničke i kadrovske zahteve različitih “evropskih sertifikacionih komisija” kao što je “komisija” za kontrola ispunjenosti uslova uspostavljanja Global G. A. P.  Istraživači laboratorije su: prof. dr Rajko Bugarin, prof. dr Aleksandar Sedlar, i mast. inž. polj. Vladimir Višacki, asistent

Laboratorija je ovlašćena od strane nadležnih institucija Republike Srbije i odgovarajućih sertifikacionih “komisija” EU za:

 • Obuka korisnika mašina u cilju pravilne kalibracije i održavanja tehnike aplikacije pesticida.
 • Sertifikacija novih prskalica i orošivača u skladu sa EN 16119.
 • Inspekcija prskalica i orošivača u upotrebi u skladu sa EN 16122.
 • Provera bezbednosti prskalica i orošivača u skladu sa EN ISO 4254-6.
 • Atestiranje i kalibracija prskalica i orošivača u cilju uvođenja komercijalnih standarda (npr. Global G.A.P.).
 • Atestiranje i kalibracija opreme i uređaja za pružanje usluga u oblasti zaštite bilja
 • Pružanje savetodavnih usluga.
 • Izrada tehničke dokumentacije (studija izvodljivosti, projektovanje mašinskog parka za potrebe voćnjaka i vinograda različitih površina…).
 • Ispitivanje efikasnosti preparata za zaštitu bilja, herbicida, insekticida i fungicida upotrebom trejsera;
 • Ispitivanje drifta u skladu sa EN ISO 22866.
 • Merenje depozicije i kvaliteta rada mašina za zaštitu bilja u skladu sa ISO 24253 i ISO 22522.
 • Provera kvaliteta rada rasprskivača (dizni) prskalice i orošivača, horizontalne i vertikalne distribucije u skladu sa EN ISO 5682.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas preko dole datih telofona i e-mail adresa

021 485 34 21
021 485 33 75
021 485 33 63
063 594 399
aleksandra.banovic @ polj.uns.ac.rs
ltap @ polj.edu.rs
ertap @ polj.edu.rs