DPT

ČASOPISI

Nastavnici i saradnici Departmana za poljoprivrednu tehniku aktivno učestvuju u radu naučnih društava i čine njihovu osnovnu naučnu i organizacionu bazu. Proistekli višedecenijski rezultati rada ogledaju se u osnivanju, uređivanju i publikaciji tri naučna časopisa nacionalnog značaja. U časopisima se objavljuju naučni i stručni rezultati rada domaćih i stranih autora iz različitih oblasti oblasti poljoprivredne tehnike i informacionih sistema, precizne poljoprivrede, procesne tehnike i energetike u poljoprivredi.

Naučni časopis „Savremena poljoprivredna tehnika“ je pokrenut 1975. godine, tokom godina rada rezultate istraživanja publikovao veliki broj domaćih i stranih istraživača. U časopisu se objavljuju radovi iz oblasti poljoprivredne tehnike i informacionih sistema, agronomije, mašinstva, obnovljivih izvora energije, procesne tehnike i energetike u poljoprivredi. Naučni radovi se objavljuju na više jezika, srpski, engleski, nemački, ruski, poljski, češki i slovački.

Naučni časopis „Journal on Processing and Energy in Agriculture“, ranije „PTEP – Časopis za procesnu tehniku i energetiku“, pokrenut je 1997. godine. Tematika časopisa je napredne posleubirajuće tehnologije poljoprivrednih materijala, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, tehnički i tehnološki aspekti bezbednosti hrane za ljude i životinje, upravljanje i kontrola procesa. Od 2010. godine naučni radovi se objavljuju na engleskom jeziku u četiri broja godišnje.

Naučni časopis „Traktori i pogonske mašine“ je časopis pokrenut 1995. godine. Godišnje se publikuje pet brojeva ovog časopisa, koji je prvenstveno namenjen objavljuju naučnih radovi iz oblasti razvoja, korišćenja, održavanja i marketinga traktora i pogonskih mašina. Posebno su zastupljene teme iz oblasti bezbednosti, ekologije i zaštite životne sredine, kao i primene obnovljivih izvora energije. U časopisu se objavljuju radovi na srpskom ili engleskom jeziku.