DPT

O NAMA

Osnivači Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu bili su vođeni idejom da postoji potreba za studijskim programom koji će biti svakodnevno prisutan u poljoprivrednoj proizvodnji. Taj glavni moto osnivanja bio je i ostao vodilja kroz našu respektabilnu istoriju. Osnivanje fakulteta vremenski se podudara sa naglim uvođenjem raznovrsnih poljoprivrednih mašina i ostale tehničke opreme u praksu. Zbog ove činjenice, već u ranim etapama razvoja fakulteta, počeo je razvoj nastavnog kadra i istraživačkog rada u oblasti tehnike. Taj trend održao se do danas što je rezultiralo brojnim nastavnim i naučnim dometima.

Današnji Departman za poljoprivrednu tehniku, kao deo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, nosilac je nastave na studijskom programu Poljoprivredna tehnika informacioni sistemi, osnovne akademske studije i Precizna poljoprivreda. Savremeni pristupi u visokom obrazovanju zahtevaju programsku fleksibilnost i stalna unapređenja. Svesni toga, a želeći da daju svoj pravi doprinos obrazovanju stručnjaka za poljoprivredu nastavnici i saradnici Departmana za poljoprivrednu tehniku ulažu trud da na pravi način odgovore savremenim izazovima.

Referentnost svakog fakulteta odmerava se i dometima u naučnim i razvojnim projektima. Istraživanja u Departmanu za poljoprivrednu tehniku su kroz njegovu dugu istoriju bila dominantno pragmatična i neposredno vezana za unapređenje poljoprivrede i prehrambenih tehnologija. Ova činjenica obezbeđivala je i obezbeđuje pozitivno povratno dejstvo na obrazovni proces.

 

Nastavni kadar na Katedri za poljoprivrednu tehniku čini spoj iskustva i mladosti. Što omogućuje da se lakše prate svetski trendovi u oblasti poljoprivredne i informacionih sistema. Tehnika i tehnologija u ovoj oblasti se svakodnevno menja i modernizuje. Svoja znanja nastavnici nadopunjuju i unapređuju saradnjom i boravkom na poznatim inostranim univerzitetima i naučnim institutima. Naši nastavnici su uključeni na naučnim projektima u razvoj novih koncepata u oblasti poljoprivredne tehnike i informacionih sistema. Stečena znanja prenose se na studente i na kolege iz struke.

U prethodnih 60 godina na Departmanu za poljoprivrednu tehniku zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede smera Poljoprivredna tehnika steklo je preko 1000 studenata, koji su stekli najsavremenija znanja iz oblasti projektovanja, odabira, korišćenja i održavanja mašina i opreme bez kojih se savremena poljoprivredna proizvodnja ne može zamisliti.

Pored svoje osnovne delatnosti, edukacije studenata, Departman je postao prepoznatljiv po tzv. Transferu znanja iz oblasti najsavremenije poljoprivredne tehnike u privredu. S tim u vezi na Departmanu za poljoprivrednu tehniku održava se veći broj seminara i kurseva. Takođe, svake godine u organizaciji našeg Departmana održavaju se tri naučno stručna skupa od kojih je svaki sa višedecenijskom tradicijom  postojanja.

Na Departmanu za poljoprivrednu tehniku ne izostaje ni naučno istraživačka delatnost. Naime, nastavnici i saradnici realizuju svoj naučno istraživački rad u okviru  laboratorija koje su sastavni deo Departmana, a rezultate svog naučno istraživačkog rada prezentuju na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, publikuju u domaćim i međunarodnim časopisima, i ono što sa ponosom ističemo je da deo svojih rezultata publikuju u tri naučna časopisa koja se uređuju na našem Departmanu, svaki sa višedecenijskom tradicijom izlaženja.