DPT

PRECIZNA POLJOPRIVREDA

Precizna poljoprivreda je tehnološki koncept koji pruža velike mogućnosti u poboljšanju kvaliteta i kvantiteta proizvodnje, ali zahteva viši nivo tehničkog znanja. Mi pružamo usluge kojima Vam možemo olakšati prelaz sa konvencionalne poljoprivrede na preciznu uz minimiziranje rizika kod investiranja u nabavku novih sistema.

Savetodavne usluge pri opremanju GPS uređajima

Preciznom poljoprivredom smo počeli da se bavimo 2009. godine kao pioniri na našem prostoru. Postoji velik broj publikacija koje smo objavili među kojima je i jedna doktorska disertacija, jedan patent i više njih u prestižnim inostranim časopisima i konferencijama. Na osnovu sopstvenih ekspertiza, možemo Vam ponuditi najoptimalnije rešenje u opremanju sistemima precizne poljoprivrede za vaše domaćinstvo kako biste postigli maksimalne proizvodne i finansijske efekte.

Optimizacija obrade zemljišta

Obrada zemljišta je najskuplja operacija na koju se troši preko 30% od ukupne energije u biljnoj proizvodnji što daje mnogo prostora za poboljšanje energetske efikasnosti. Optimalna obrada u skladu sa procenjenim stanjem po dubini i površini zemljišta je moguća ukoliko se napravi stručna ekspertiza korišćenjem adekvatnih mernih uređaja (penetrologer, EC sonda) uz adekvatnu obradu podataka. U mogućnosti smo da Vam ponudimo stručno mišljenje koje uređaje za obradu zemljišta koristiti kako biste smanjili potrošnju energije, ljudskog i mašinskog rada, povećali učinak i stvorili optimalne uslove za gajene biljke

Tehnička podrška pri sprovođenju varijabilnog đubrenja

Imamo sledeće pristupe problemu optimalnog đubrenja:

  1. korisnik ima svu opremu i ima veštine za realizaciju varijabilnog đubrenja;
  2. korisnik ima svu opremu, ali nema veštine za realizaciju varijabilnog đubriva;
  3. korisnik nema opremu i nema veštine za sprovođenje varijabilnog đubriva.

Analiza geoprostornih podataka i odlučivanje

Korišćenje više mapa radi donošenja odluka o nekoj aktivnosti je delikatan posao. Ovaj proces se žargonski naziva preklapanje slojeva. U tom smislu usluge se odnose na sledeće:

  • Uklanjanje atipičnih vrednosti iz zapisa sa senzora (čišćenje podataka); u najčešćem broju slučajeva su to ekstremne vrednosti (ekstremno niske ili visoke),
  • Obrada podataka metodama geostatistike kojima se matematički modeluju prostorne zavisnosti i na osnovu njih kreira konačna geoprostorna mapa.
  • Klasterizacija podataka može biti u vidu blok šeme (šahovski raspored) ili u nepravilnim poligonima; ove postupke je moguće uraditi isključivo u GIS programima

Kreiranje proizvodnih zona

Proizvodne zone su delovi parcele sa približno istim karakteristikama odnosno proizvodnim potencijalima, utvrđenim na osnovu opservacija i prostorno definisanih granica. Prema tome, na tim delovima se primenjuje ujednačen tretman. Ovom uslugom analiziramo podatke sa različitih izvora, a koji se odnose na istu parcelu i određuje međusobna asocijativnost i u skladu sa rezultatima formiraju se virtuelne proizvodne zone na parceli.

Obrada podataka sa monitora prinosa

Podaci sa monitora prinosa predstavljaju skup numeričkih vrednosti koji imaju različitu informacionu važnost. Sirovi podaci o prinosu, bez obzira na to koliko je kalibracija senzora na kombajnu dobro izvedena, su relativno upotrebljivi i moraju se podvrgnuti određenim manipulativnim operacijama kako bi se iz njih izvukli reprezentativni podaci. Svi podaci snimljeni na parceli imaju u sebi određen udeo pogreške koji može biti manji (zanemariv) ili veliki (mora se eliminisati). Mi posedujemo programske rutine za brzo prepoznavanje atipičnih vrednosti i možemo Vam olakšati posao oko manipulacije podacima o prinosu.

Procena potrebne količine azota u vegetaciji

Već duže vreme koristimo i razvijamo senzore za procenu potreba biljaka prema azotu. U mogućnosti smo da korišćenjem ručnih senzora procenjujemo potrebe biljaka na Vašoj parceli za N hranivom bez dodatnih troškova za analizom zemljišta. Suština detekcije se bazira na proceni mineralizacije organske materije u zemljištu i potencijala za prinos.

Dr Marko Kostić

Vanredni profesor
021 485 34 00
marko.kostic @ polj.uns.ac.rs